ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП

Записването на учениците, класирали се на втория етап ще се извършва на 19 юли, 20 юли и на 22 юли 2019 г.

Работното време на комисията за записване е от 08,00 до 17,00 часа.

Техникум по електротехника гр. Русе, днес ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" гр. Русе е с 50 годишна история, успехи и традиции в професионалното образование.

Ученици от гимназията участват в олимпиади, конкурси, рецитали, спортни турнири и се класират на престижни места.

Карта на Русе