Училището привлекателно за младите хора

 

ПРОЕКТ BG051PO001 - 4.2.05

„Да направим училището привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

КЛУБОВЕ

1. Територия на приятелството,любовта и здравето - [ Download ]

2. Млад еколог - [ Download ]

3. Да успяваме заедно чрез спортни,щафетни игри и туризъм

4. Млад редактор

5. Дискусионен клуб «Интелект»

6. История и култура на англоговорящите народи

7. Ателие "Моделизъм"

8. Опознай Родината за да я обикнеш

9. ЮНЕСКО - [ Download ]

10. Европа е нещо по-голямо,отолкото си представяме

11. Дискусионен клуб "Актуално"

12. Ателие "Шарената работилница"

13. Електронни спортове

14. Клуб на знаещите повече от компютъра - [ Download ]

15. Софистите и обществото

Техникум по електротехника гр. Русе, днес ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" гр. Русе е с 50 годишна история, успехи и традиции в професионалното образование.

Ученици от гимназията участват в олимпиади, конкурси, рецитали, спортни турнири и се класират на престижни места.

Карта на Русе