ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Вторник, 10 Ноември 2020 |  ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" - Русе Новини

В изпълнение на Заповед № РД 01-677/25.11.2020 г на министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки  относно разпространението на COVID-19 на територията на страната, както и с цел запазване на живота и здравето на учениците и педагогическите специалисти от системата на предучилищното и училищното образование в условията на разрастваща се епидемиологична обстановка и при изпълнението на Заповед № РД 09-3457/26.11.2020 г на министъра на образованието и науката, считано от 30.11. до 21.11.2020 г се  преустановят присъствените учебни занятия в гимназията за учениците от VІІІ до ХІІ клас, като се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата за информационните и комуникационните технологии при условията на чл. 115а, ал. 1 от ЗПУО.

ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" - РусеНовиниОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Техникум по електротехника гр. Русе, днес ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" гр. Русе е с 50 годишна история, успехи и традиции в професионалното образование.

Ученици от гимназията участват в олимпиади, конкурси, рецитали, спортни турнири и се класират на престижни места.

Карта на Русе