ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИ МЕСТА

Петък, 30 Юли 2021 |  ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" - Русе Новини

Ръководството на ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" обявява за учебната 2021/2022 година след третия етап на класиране 5 незаети места в паралелката по специалност "Електрически инсталаци" за ученици, завършили основно образование (VІІ клас).

Попълването на незаетите места след третия етап на класиране ще се извършва от 02 август до 02 септември 2021 г в училищната канцелария с работно време от 08,00 до 16,00 часа.

Необходими документи:

- заявление по образец на училището;

- свидетелство за основно образование - оригинал;

- медицинско свидетелство - оригинал;

- акт за раждане (за сверка, след което се връща);

- 2 бр. снимки.

 

ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" - РусеНовиниПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИ МЕСТА

Техникум по електротехника гр. Русе, днес ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" гр. Русе е с 50 годишна история, успехи и традиции в професионалното образование.

Ученици от гимназията участват в олимпиади, конкурси, рецитали, спортни турнири и се класират на престижни места.

Карта на Русе