130 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА "ВЪРВИ,НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ"

Понеделник, 18 Април 2022 |  ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" - Русе Новини

130 години от създаването

на „Върви, народе възродени“

         На 15 април 1892 година, големият български писател Стоян Михайловски, тогава преподавател в Русенската мъжка гимназия, написва всеучилищния химн "Върви, народе възродени", с който поколения ученици и учители посрещат най-светия български празник – 24 май.

Още една причина да сме горди с историята на Русе и още една причина да отбележим събитието подобаващо, като проведохме ден посветен на Стоян Михайловски и българското слово.

Конкурса за презентация спечели Берай Тюлеолу от 11 г клас.

Учениците от VIIIи IX клас участваха в конкурс по краснопис на стихотворението „Кирил и Методий“. Най-красиво изписа стиховете Диян Дончев от VIIIд клас.

Учениците от Xи XIклас рецитираха всеучилищния химн, като най- добре се представи Теодор Иванов от XIг клас. В оценяването на конкурсите участваха и ученици от XIIклас

Учениците от IXд клас изработиха табло, посветено на годишнината.

ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" - РусеНовини130 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА "ВЪРВИ,НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ"

Техникум по електротехника гр. Русе, днес ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" гр. Русе е с 50 годишна история, успехи и традиции в професионалното образование.

Ученици от гимназията участват в олимпиади, конкурси, рецитали, спортни турнири и се класират на престижни места.

Карта на Русе