Програми и проекти https://electroschool.com Mon, 08 Aug 2022 11:02:39 +0300 Joomla! - Open Source Content Management bg-bg ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г. - СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ https://electroschool.com/programi-i-proekti/item/307-programa-regioni-v-rastezh-2014-2020-g-sklyuchen-dogovor-za-bezvazmezdna-finansova-pomosht-po-operativna.html https://electroschool.com/programi-i-proekti/item/307-programa-regioni-v-rastezh-2014-2020-g-sklyuchen-dogovor-za-bezvazmezdna-finansova-pomosht-po-operativna.html ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г. - СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
                  СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.   На 21.12.2016 г. Министерството на образованието и науката сключи договор за…
]]>
pgee.ruse@gmail.com (ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" - Русе) Оперативни програми Fri, 23 Dec 2016 10:13:15 +0200
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА - НОИР - BG05M2OP001-5.001-0001- Равен достъп до училищно образование в условията на кризи https://electroschool.com/programi-i-proekti/item/466-operativna-programa-noir-bg05m2op001-5-001-0001-raven-dostap-do-uchilishtno-obrazovanie-v-usloviyata-na-krizi.html https://electroschool.com/programi-i-proekti/item/466-operativna-programa-noir-bg05m2op001-5-001-0001-raven-dostap-do-uchilishtno-obrazovanie-v-usloviyata-na-krizi.html ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА - НОИР - BG05M2OP001-5.001-0001- Равен достъп до  училищно образование в условията на кризи
Обща информация за проекта На 12.02.2021 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ между Министерство на образованието и науката…
]]>
pgee.ruse@gmail.com (ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" - Русе) Оперативни програми Mon, 24 Jan 2022 11:09:11 +0200